• تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 75 متر مربع
 • سن بنا:1 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ562,500,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:57883
 • تـاریخ ثبـت: شنبه 17 شهریور سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: خیابان شمشاد
 • زیر بنا : 83 متر مربع
 • سن بنا:بین 5 تا 10 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ361,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:42234
 • تـاریخ ثبـت: یکشنبه 11 شهریور سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :ندارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: کوی اساتید
 • زیر بنا : 60 متر مربع
 • سن بنا:4 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ282,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:14045
 • تـاریخ ثبـت: یکشنبه 4 شهریور سال 1397
 • تعداد اتاق: سه اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 7 صدف
 • زیر بنا : 140 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ1,330,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:67314
 • تـاریخ ثبـت: دوشنبه 29 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 1 نوبنیاد
 • زیر بنا : 60 متر مربع
 • سن بنا:2 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ276,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:84634
 • تـاریخ ثبـت: شنبه 27 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: میرمهنا - فاز B
 • زیر بنا : 45 متر مربع
 • سن بنا:بیش از 10 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ145,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:33579
 • تـاریخ ثبـت: یکشنبه 21 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 2 نوبنیاد
 • زیر بنا : 65 متر مربع
 • سن بنا:3 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ338,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:20626
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 16 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 2 نوبنیاد
 • زیر بنا : 65 متر مربع
 • سن بنا:3 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ338,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:60523
 • تـاریخ ثبـت: شنبه 13 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز A2 - شمشاد
 • زیر بنا : 57 متر مربع
 • سن بنا:بین 5 تا 10 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ228,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:47576
 • تـاریخ ثبـت: چهار شنبه 10 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز F
 • زیر بنا : 80 متر مربع
 • سن بنا:بین 5 تا 10 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ280,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:85796
 • تـاریخ ثبـت: یکشنبه 7 مرداد سال 1397

تنظیمات قالب

رنگ تم رنگ نوار بالا طرح بندی الگوهای نمونه طرح بندی جعبه