• تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فازF - خیابان رسالت
 • زیر بنا : 50 متر مربع
 • سن بنا:بیش از 10 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ130,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:56428
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 26 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 60 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ360,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:95760
 • تـاریخ ثبـت: یکشنبه 24 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: سه اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 150 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ675,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:37328
 • تـاریخ ثبـت: پنجشنبه 21 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: سه اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: دهکده ساحلی
 • زیر بنا : 135 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ661,500,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:24465
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 19 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: سه اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 105 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ367,500,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:37475
 • تـاریخ ثبـت: دوشنبه 18 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: دامون دریا
 • زیر بنا : 91 متر مربع
 • سن بنا:3 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ1,046,500,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:26309
 • تـاریخ ثبـت: شنبه 16 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 105 متر مربع
 • سن بنا:1 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ355,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:17857
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 12 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 2 نوبنیاد - تمشک
 • زیر بنا : 89 متر مربع
 • سن بنا:2 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ311,500,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:47228
 • تـاریخ ثبـت: دوشنبه 11 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد - کندوان
 • زیر بنا : 70 متر مربع
 • سن بنا:1 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ315,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:31883
 • تـاریخ ثبـت: یکشنبه 10 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: سه اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد - کندوان
 • زیر بنا : 100 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ450,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:35998
 • تـاریخ ثبـت: شنبه 9 دی سال 1396

تنظیمات قالب

رنگ تم رنگ نوار بالا طرح بندی الگوهای نمونه طرح بندی جعبه