• تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: میرمهنا - فاز B
 • زیر بنا : 45 متر مربع
 • سن بنا:بیش از 10 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ145,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:33579
 • تـاریخ ثبـت: یکشنبه 21 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 2 نوبنیاد
 • زیر بنا : 65 متر مربع
 • سن بنا:3 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ338,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:20626
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 16 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 2 نوبنیاد
 • زیر بنا : 65 متر مربع
 • سن بنا:3 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ338,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:60523
 • تـاریخ ثبـت: شنبه 13 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز A2 - شمشاد
 • زیر بنا : 57 متر مربع
 • سن بنا:بین 5 تا 10 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ228,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:47576
 • تـاریخ ثبـت: چهار شنبه 10 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز F
 • زیر بنا : 80 متر مربع
 • سن بنا:بین 5 تا 10 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ280,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:85796
 • تـاریخ ثبـت: یکشنبه 7 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 7 صدف
 • زیر بنا : 95 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ8,070,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:15235
 • تـاریخ ثبـت: شنبه 6 مرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: صدف - عرفان
 • زیر بنا : 65 متر مربع
 • سن بنا:1 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ500,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:56851
 • تـاریخ ثبـت: پنجشنبه 21 تیر سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 2 نوبنیاد - تمشک
 • زیر بنا : 75 متر مربع
 • سن بنا:1 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ450,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:95429
 • تـاریخ ثبـت: یکشنبه 17 تیر سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 7 صدف
 • زیر بنا : 90 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ702,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:2251
 • تـاریخ ثبـت: جمعه 11 خرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 100 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ430,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:89357
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 8 خرداد سال 1397

تنظیمات قالب

رنگ تم رنگ نوار بالا طرح بندی الگوهای نمونه طرح بندی جعبه