• تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 7 صدف
 • زیر بنا : 97 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ776,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:52357
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 29 خرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 85 متر مربع
 • سن بنا:1 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ467,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:37896
 • تـاریخ ثبـت: دوشنبه 28 خرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد - ارم
 • زیر بنا : 84 متر مربع
 • سن بنا:1 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ386,400,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:85047
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 22 خرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 7 صدف
 • زیر بنا : 90 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ702,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:2251
 • تـاریخ ثبـت: جمعه 11 خرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 100 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ430,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:89357
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 8 خرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 90 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ540,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:4904
 • تـاریخ ثبـت: شنبه 5 خرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 85 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ425,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:97049
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 1 خرداد سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 1نوبنیاد
 • زیر بنا : 59 متر مربع
 • سن بنا:3 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ200,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:50598
 • تـاریخ ثبـت: دوشنبه 31 اردیبهشت سال 1397
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 2 نوبنیاد
 • زیر بنا : 61 متر مربع
 • سن بنا:2 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ220,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:37726
 • تـاریخ ثبـت: چهار شنبه 26 اردیبهشت سال 1397
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 2 نوبنیاد
 • زیر بنا : 72 متر مربع
 • سن بنا:2 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ266,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:07644435513
 • کـد مــلک:45489
 • تـاریخ ثبـت: دوشنبه 24 اردیبهشت سال 1397

تنظیمات قالب

رنگ تم رنگ نوار بالا طرح بندی الگوهای نمونه طرح بندی جعبه