• تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 97 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ485,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:16685
 • تـاریخ ثبـت: پنجشنبه 24 اسفند سال 1396
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز A -
 • زیر بنا : 86 متر مربع
 • سن بنا:بین 5 تا 10 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ275,200,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:60415
 • تـاریخ ثبـت: شنبه 7 بهمن سال 1396
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 1 نوبنیاد - نیلوفر
 • زیر بنا : 62 متر مربع
 • سن بنا:3 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ229,400,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:22798
 • تـاریخ ثبـت: چهار شنبه 4 بهمن سال 1396
 • تعداد اتاق: دو اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 80 متر مربع
 • سن بنا:2 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ304,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:53286
 • تـاریخ ثبـت: پنجشنبه 28 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 2 نوبنیاد - بیستون
 • زیر بنا : 56 متر مربع
 • سن بنا:4 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ170,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:79668
 • تـاریخ ثبـت: چهار شنبه 27 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فازF - خیابان رسالت
 • زیر بنا : 50 متر مربع
 • سن بنا:بیش از 10 سال
 • توضیحات: فروش به مبلغ130,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:56428
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 26 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: یک اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 60 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ360,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:95760
 • تـاریخ ثبـت: یکشنبه 24 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: سه اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 150 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ675,000,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:37328
 • تـاریخ ثبـت: پنجشنبه 21 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: سه اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: دهکده ساحلی
 • زیر بنا : 135 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ661,500,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:24465
 • تـاریخ ثبـت: سه شنبه 19 دی سال 1396
 • تعداد اتاق: سه اتاق
 • تراس / انباري :دارد/دارد
 • پارکینگ: دارد
 • آدرس: فاز 3 نوبنیاد
 • زیر بنا : 105 متر مربع
 • سن بنا:نوساز
 • توضیحات: فروش به مبلغ367,500,000 تومان
 • ثبت توسط:دفتر املاک دفتر املاک
 • تلفـــــــــن:09370549804
 • کـد مــلک:37475
 • تـاریخ ثبـت: دوشنبه 18 دی سال 1396

تنظیمات قالب

رنگ تم رنگ نوار بالا طرح بندی الگوهای نمونه طرح بندی جعبه