اهداف ما

بالغ بر ده سال کار مستمر در زمينه ساخت و ساز و بازار مسکن تجربه اي را در اختيار ما قرار داد تا ذهنيت خود را در رابطه با فرآيند تکراري و هميشگي معاملات ملک تغيير دهيم و تلاش کنيم تا نگرش تک بعدي مشاوران و متقاضيان ملک را به فرآيند معاملات مسکن تا حدودي همگام با تغييرات تکنولوژي در ايران و سرتاسر دنيا سازگارکرده و با اجراي آن، باعث صرفه جويي در وقت و هزينه دو طرف معامله بشويم.
ما برآنیم که تا سال 1396 بتوانيم سليقه متقاضيان و عرضه کنندگان ملک را تغيير داده و فرآيند معاملات ملکي را تا قبل از مرحله انجام معامله از طريق اينترنت و تکنولوژي هاي روز دنيا کوتاه تر کرده و فرهنگ جامع استفاده آباء724 را در بين مردم رواج دهيم تا از اين طريق صرفه جويي بيشتري در مصرف انرژي، سوخت و ديگر هزينه هاي مادي در فرآيند خريد و فروش ملک رخ داده و از طرف ديگر سرعت معاملات هم افزايش يابد.
رهبري پيشرو در زمينه تغيير و طراحي سليقه اي جديد در عرضه و تقاضاي ملک و کوتاه کردن اين مسير بر پايه تکنولوژي هاي روز دنيا.

چشم اندازهای ما

سهولت و سرعتی بالا در جستجو

ایجاد محیطی ساده و صمیمی

فایل های به روز مسکن

ارائه آخرین فایل های به روز مسکن به مخاطبین مربوطه.

ایجاد شبکه ای هوشمند

ایجاد شبکه ای هوشمند برای کاربران .

اطلاع رسانی تخصصی

اطلاع رسانی تخصصی از اخبار روز مسکن و شهرسازی.

ابزارمقایسه

اطلاع رسانی به کاربران در مورد قیمت های روز مسکن و روند حرکت آن در طول زمان.

مقالات علمی و تخصصی

ارائه مقالات علمی و تخصصی در امور مسکن و شهرسازی.

تنظیمات قالب

رنگ تم رنگ نوار بالا طرح بندی الگوهای نمونه طرح بندی جعبه